Rem kjøper fartøy under bygging

Ny Rem-kontrakt
Rem Offshore har inngått kontrakt med Kleven om kjøp av eit plattform supply-fartøy av typen VS 485 MK III. Fartøyet er under bygging ved Kleven Verft og skal leverast i mai i år. Fartøyet går direkte inn i ei langsiktig fraktavtale med Conoco ved levering.

Rem Offshore har to fartøy av liknande design frå før, bygde ved Kleven Verft i 2011.