HMS-politikk

Kleven sin HMS-politikk skal settast inn i ein samanheng som gjer Kleven sine verksemder til arbeidsplassar der dei tilsette trivast, der lover vert følgde, kundar vert tilfredse og drifta vert lønsam.

HMS-verksemd i Kleven skal fremme:
- Godt arbeidsmiljø
- Ivaretaking av sikkerheita til dei tilsette
- Vern mot helse- og miljøskader frå produkt og arbeidsprosessar
- Hindre forureining av det ytre miljø